Zawodowo

Zawodowo

By : -

Z zawodu jestem nauczycielem, odkąd pamiętam zawsze chciałem nim zostać. Od 2003 roku pracuję w Szkole Podstawowej nr 2 w Będzinie. Krótko pracowałem też w będzińskiej Szkole Podstawowej nr 8 i szkole w Łagiszy.

Uczę historii, wiedzy o społeczeństwie i przygotowania do życia w rodzinie. Od pierwszych dni realizuję się także w pracy z młodzieżą podczas zajęć pozalekcyjnych. Razem z młodymi ludźmi założyłem Szkolne Koło Debat, w ramach programu „Ślady Przeszłości” opiekujemy się kirkutem na Górze Zamkowej, wspieraliśmy siatkarzy w klubie kibica, powołałem też do życia Szkolne Koło Fotograficzne i nieformalną grupę twórczą „Będzińskie Perełki”. Bez wątpienia największym moim sukcesem jest jednak, działający od niemal piętnastu lat, Klub Absolwenta.

Choć moi wychowankowie nie raz sprawiali mi pewne kłopoty, to dumny jestem z tych młodych ludzi. Dzisiaj wielu z nich jest studentami renomowanych uczelni lub pracuje zawodowo, z uwagą przyglądam się ich sukcesom. Współpraca z młodymi ludźmi dodaje mi energii. Ich kreatywność, optymizm i entuzjazm sprawiają, że czuję się o kilka lat młodszy. Jakim belfrem jestem? To zależy którego z moich uczniów zapytamy. Jedni powiedzą – nauczyciel kumpel, inni – nauczyciel kosa. Ja staram się być po trosze i jednym i drugim.

Obok pracy zawodowej od 2006 roku mam zaszczyt współtworzyć będziński samorząd. Dla mnie to bardziej misja, której pełnienie musi być podparte niemałymi pokładami dobrej energii i nieustannym poszukiwaniem porozumienia, a przy tym konsekwencją i zaangażowaniem w walkę o sprawy miasta i jego mieszkańców.

Rada Miejska Będzina V kadencji

Pełniłem mandat radnego Rady Miejskiej Będzina V kadencji. W latach 2006 – 2010 z kolegami: Waldemarem Szydłą, Markiem Wieczorkiem i Januszem Herplem współtworzyłem bezpartyjny klub radnych Towarzystwa Przyjaciół Będzina. Współtworzyłem Komisję Rewizyjną oraz Komisję Polityki Społecznej i Komisję Doraźną ds. Analizy i Opiniowania Nazw Ulic i Placów, których pracami miałem zaszczyt kierować.

Rada Miejska Będzina VI kadencji

Dzięki 429. Państwa głosom w 2010 roku zostałem wybrany radnym na kolejną – drugą kadencję. Kandydaci TPB zdobyli niemal 20% wszystkich głosów, co dało nam trzeci wynik w wyborach. Wraz z kolegami: Waldemarem Szydło, Markiem Wieczorkiem, Szczepanem Grymą, Januszem Herplem i Wiesławem Wacławikiem współtworzyłem klub radnych Towarzystwa Przyjaciół Będzina. W VI kadencji pracowałem w Komisji Polityki Społecznej Miasta.

Rada Miejska Będzina VII kadencji

W 2014 roku wybieraliśmy miejskich rajców w 23. okręgach jednomandatowych. Dzięki 413. Państwa głosom zostałem wybrany radnym z osiedla Zamkowe, na kolejną – trzecią kadencję. Wraz z Bogumiłą Dudyńską (do 2017 roku), Markiem Wieczorkiem, Grzegorzem Pawlakiem i Tadeuszem Kowalem współtworzę bezpartyjny, drugi co do wielkości, klub radnych TPB. Współtworzę Komisję Polityki Społecznej Miasta, a w pierwszej części kadencji pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady.

Przez wszystkie te lata aktywnie zabiegałem o sprawy miasta i mieszkańców. Priorytetami mojej działalności samorządowej były m.in.: podnoszenie standardu życia mieszkańców poprzez przyjazne rozwiązania komunikacyjne, w tym modernizację infrastruktury osiedlowej, budowę miejsc parkingowych i chodników, dbałości o czystość w mieście, o poprawę kondycji finansowej gminy i tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów i lokalnego biznesu, rewitalizacja śródmieścia oraz ochrona miejsc szczególnie ważnych dla historii, a także pomoc najuboższym i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa skuteczności działań straży miejskiej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, likwidacja azbestu, czyste powietrze i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, poprzez stałe rozszerzanie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli.