z archiwum mo z ramka W przeprowadzonej na przełomie sierpnia i września b.r. ankiecie zapytano mieszkańców osiedla Zamkowe m.in. o to, co ich zdaniem jest największym problemem w naszej dzielnicy? Oto wyniki:

Zdaniem 24% pytanych poważnym problemem na osiedlu Zamkowe jest jakość dostarczanej przez MPWiK wody. Nieco mniej – bo 19% mieszkańców uważa, że poważnym problemem jest brak miejsc parkingowych na osiedlu oraz wysokie opłaty ponoszone na rzecz Spółdzielni i gminy. Źródłem wielu problemów, zdaniem respondentów, jest też zły stan techniczny budynków mieszkalnych (klatki, elewacje), a także dróg dojazdowych i wewnątrzosiedlowych.

wykres sondaz 01

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com