Moje
postulaty

Demokracja i praworządność

 • Praworządność - zgodności stanowionego prawa z Konstytucją RP
 • Zwiększenie udziału obywateli w procesie wyboru władz centralnych i samorządowych poprzez umożliwienie głosowania elektronicznego
 • Przekazanie samorządom gminnym niezagospodarowanych terenów należących do Skarbu Państwa
 • Odpartyjnienie samorządu - wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych na wszystkich szczeblach wyborów samorządowych
 • Decentralizacja państwa - zwiększenie kompetencji samorządu gminnego oraz likwidacja powiatów
 • Ustawowe zagwarantowanie prawa głosu mieszkańcom podczas sesji rad gmin, powiatów i sejmików

Społeczeństwo

 • Zniesienie opodatkowania emerytur
 • Znaczące zwiększenie dofinansowania samorządów na działania związane z poprawą stanu i bezpieczeństwa dróg lokalnych
 • Odpartyjnienie mediów publicznych, zwrócenie lokalnym społecznościom wpływu na kształt i merytorykę mediów finansowanych ze środków publicznych przez samorządy.
 • Zwiększenie wydatków na oświatę, kulturę i służbę zdrowia
 • Polska bez barier architektonicznych utrudniających życie seniorom, osobom niepełnosprawnym i rodzicom małych dzieci.
 • Neutralność światopoglądowa państwa