• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Program 2014-2018

strzalkaProgram Towarzystwa Przyjaciół Będzina na lata...

więcej...

 

Myśli ciekawe

"W polityce daleko posuwają się tylko ci, którzy nie wiedzą, dokąd zmierzają"

Ch. Talleyrand

finalista VII edycji konkursu

strzalkablog roku

Program Towarzystwa Przyjaciół Będzina
2014-2018

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, co umożliwi utrzymanie dotychczasowego tempa inwestycji i poprawi kondycję finansową miasta.

2. Tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów. Wspieranie przedsiębiorców, rodzimego rzemiosła i handlu. Budowa miejskiej hali sportowej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Podnoszenie standardu życia we wszystkich dzielnicach poprzez przyjazne rozwiązania komunikacyjne, modernizację infrastruktury osiedlowej, w tym budowę nowych miejsc parkingowych i chodników.

4. Dalsza rewitalizacja śródmieścia, ochrona miejsc szczególnie ważnych dla historii Będzina i Zagłębia.

5. Motywacja służb komunalnych i samych mieszkańców w wysiłkach na rzecz większej dbałości o czystość w mieście.

6. Wpieranie organizacji pozarządowych poprzez zwiększanie środków w budżecie miasta na realizację zadań publicznych.

7. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży poprzez stałe rozszerzanie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli.

8. Aktywizacja bezrobotnych, pomoc najuboższym i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

9. Konsekwentne podnoszenie stanu bezpieczeństwa w dzielnicach poprzez poprawę skuteczności działań straży miejskiej, rozbudowę monitoringu oraz oświetlenie miasta.

10. Wspieranie rozwoju budownictwa, w tym komunalnego i socjalnego, a w efekcie ożywienie tkanki miejskiej centrum Będzina.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com